27
Apr/13
0

New Year Party

25
Dec/12
0

Sport Games 25-12-2555

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น

SAM_1064
SAM_1066
SAM_1067
SAM_1068
SAM_1069
SAM_1070
SAM_1071
SAM_1072
SAM_1073
SAM_1074
SAM_1075
SAM_1076
SAM_1077
SAM_1078
SAM_1079
SAM_1080

26
Aug/11
0

Job Opportunity 2

บริษัทศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้าน บริการส่งออก นำเข้าทางแอร์ ทางเรือ ทางรถบรรทุก บริการชิปปิ้ง บริการขนส่ง ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ปอยเปต แหลมฉบัง คลองเตย สุวรรณภูมิ

มีความประสงค์

รับสมัครพนักงานที่มีคุณภาพ

ตำแหน่ง Accountant

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ปวส-. ตรี สาขา บัญชี

 • เพศหญิง อายุ 22 -28 ปี

 • สามารถใช้ computer ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถพิมพ์งานได้เร็ว ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย อดทน คล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีความขยัน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ไหวพริบดี

 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 • สามารถขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนตร์ได้

 • หากมีประสบการณ์งานทางด้านเฟรต ชิปปิ้ง บีโอไอ และขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารสมัครงานได้ที่

บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด

322/438 หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 08-3110-8135

โทรสาร 0-3877-4490

oranet@srirachalogistics.com

26
Aug/11
0

Job Opportunity 1

บริษัทศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้าน บริการส่งออก นำเข้าทางแอร์ ทางเรือ ทางรถบรรทุก บริการชิปปิ้ง บริการขนส่ง ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ปอยเปต แหลมฉบัง คลองเตย สุวรรณภูมิ

มีความประสงค์

รับสมัครพนักงานที่มีคุณภาพ

ตำแหน่ง Customer Services

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ป. ตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ บัญชี

 • เพศหญิง อายุ 22 -28 ปี

 • สามารถใช้ computer ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถพิมพ์งานได้เร็ว ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย อดทน คล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีความขยัน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ไหวพริบดี

 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 • สามารถขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนตร์ได้

 • หากมีประสบการณ์งานทางด้านคีย์ใบขน Paperless เฟรต ชิปปิ้ง บีโอไอ และขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารสมัครงานได้ที่

บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด

322/438 หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 08-3110-8135

โทรสาร 0-3877-4490

oranet@srirachalogistics.com

29
Jun/09
0

SCS-Weblog starts today

the SCS-team

the SCS-team

Welcome to the new SCS-weblog