บริษัทของเรา

 • บริษัทศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ด้วยจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นตัวแทนให้บริการรับผ่านพิธิการศุลกากรการนำเข้า และส่งออก และเป็นตัวแทน ในการจัดหาระวางสินค้าทางเรือ ทางเครื่องบิน อีกทั้งบริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกทั่วราชอาณาจักร
 • ทางบริษัท ฯ ยังให้บริการ ด้านการส่งออก นำเข้า ถึงหน้าประตูบ้านลูกค้า (Door to Door Services) เราให้บริการส่งออกทางอากาศ ทางเรือ และทางบก โดยการขนส่งโดบรถบรรทุก การเคลียร์สินค้าผ่านพิธีการทางศุลกากร การประกันภัยสินค้า การส่งออก นำเข้าตามด่านชายแดนต่าง ๆ เช่น ปอยเปต คลองใหญ่ ผักกาด แม่สอด มุกดาหาร หนองคาย สะเดา และปาดังห์เบซาร์
 • อีกทั้งยังมีบริการทางด้านการขออนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การเปิดโครงการ BOI การตัดบัญชี การต่ออายุ และการสั่งปล่อยบีโอไอ การส่งออกแร่แมงกานีส บริการพิธีการคลังฑัณบน EPZ เขตปลอดอากร 19ทวิ ขอชดเชยอากร และบริการอื่นๆ อีกมากมาย
 • เราบริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งวัตถุดิบตลอดจนสินค้าสำเร็จรูป
Our Team

 

 

 

 • 322/438 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ
 • ศรีราชา ชลบุรี 20110
 • Tel: +66(0)3877 5494
 • Tel: +66(0)3877 5242
 • Mobile: +66(0)9-3426-2628
 • Mobile: +66(0)9-3325-4425
 • Mobile: +66(0)8-2477-0333
 • Fax: +66(0)3877 4490
 • Sriracha Logistics Services on Facebook

มีความสนใจในบริการ สามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา..

more information about our services..

 

ทีมงานที่ติดต่อได้โดยตรง:

 • Ms. Oranet Chalearmsermsrisupparoj - Managing Director : +66(0)9-3426-2628
 • Mr. Theerapit Chalearmsermsrisupparoj - Gerneral Manager : +66(0)93424 9623
 • Mr. Suchart Chalearmsermsri - Shipping - LCB : +66(0)81436 5454
 • Mr. Tawatchai Panupan - Customer Service : +66(0)93325 4425
 • Ms. Pichaphat Ratchananonwara - Customer Services : +66(0)94968 9894
 • Ms. Pornpimon Nguan - Customer Service : +66(0)94968 9894
 • Mrs.Donrada Thosanthia - Accountant : +66(0)82477 0333
 • Ms. Praranee Sriteerasut - Financial : +66(0)99281 9669